Go4IT, s.r.o. Odoo verzia 12.0-20200221

Informácia o Go4IT, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Projekt
Organize and schedule your projects
Sklad
Manage your stock and logistics activities
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaje
Od cenových ponúk po fakturáciu
Poznámky
Organize your work with memos
Nákup
Purchase orders, tenders and agreements
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Automatic Backup (Dropbox, Google Drive, Amazon S3, SFTP)
Automatic Backup
Nástenky
Build your own dashboards
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Pracovné voľná
Prideliť pracovné voľná a sledovať požiadavky na pracovné voľná
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Chat webovej stránky
Chat with your website visitors
Prieskumy
Create surveys and analyze answers
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Kalendár
Naplánovať stretnutie zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Live Chat
Chat with your website visitors